If you have been directed here directly from another site, we ask that you read our homepage before continuing

Test

Страница 1 от 6

За начало, нека видим какво мислите за света като цяло.

Ако икономическата глобализация е неизбежна, то тя трябва да служи на интересите на обществото, а не на интересите на транс-националните корпорации.

Винаги ще подкрепям страната си, независимо дали е права или греши.

Никой не избира страната, в която да се роди, така че е глупаво да се гордеем с това.

Нашата раса има много по-висши качества, в сравнение с останалите раси.

Врагът на моя враг е мой приятел.

Военните действия, които противоречат на международното право, понякога са оправдани.

Притеснително е, че в днешно време информацията се слива с развлеченията.

translation kindly provided by Stoqn Gogov

Last updated:
This website copyright © Pace News Ltd 2001-2024. Reproduction in whole or in part in any medium without prior written permission strictly prohibited.