برای آشنایی بیشتر با مفهوم قطب‌نمای سیاسی، می‌توانید این ویدیو را با زیرنویس فارسی تماشا کنید.

پیش از آزمون: توجه کنید که این یک تحقیق یا نظرسنجی نیست و این‌ها سوال نیستند، بلکه یک‌ سری گزاره هستند. زیر سوال بردن منطق گزاره‌هایی که آزارتان می‌دهند یعنی دور شدن از اصل مطلب. برخی از این گزاره‌ها افراطی و برخی متعادل‌تر هستند و ما اینگونه می‌توانیم به شما نشان دهیم که در قطب‌نمای سیاسی به افراط‌گرایی تمایل دارید یا به اعتدال‌گرایی. برای پاسخ دادن وسواس به خرج ندهید. برخی از این گزاره‌ها عمداً مبهم هستند و بیشتر از اینکه نظر جزئی و دقیق شما را درباره‌ی یک سیاست خاص ارزیابی کنند، هدفشان ایجاد واکنش برای سنجش احساسات و پیش‌‌داوری‌هاست.

آزمون

صفحه‌ی 1 از 6

برای شروع، چند گزاره در رابطه با دیدگاه شما به کشور و جهان.

اگر جهانی شدن اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است، اولویت آن باید خدمت به انسان‌ها باشد تا سود شرکت‌های فراملیتی.

من همیشه از کشورم حمایت می‌کنم، چه درست باشد و چه غلط.

هیچ‌کس کشور زادگاهش را انتخاب نمی‌کند، پس احمقانه‌ست که کسی به آن افتخار کند.

نژاد ما نسبت به نژادهای دیگر صاحب خصوصیات برتر است.

دشمن دشمن من دوست من است.

اقدام نظامی مغایر با قوانین بین‌المللی گاهی اوقات موجه است.

امروزه اخبار و اطلاعات با سرگرمی ترکیب شده و این موضوع نگران‌کننده است.

ترجمه‌ی فارسی این بخش از وبسایت: آرش پیوندی و گروه مترجمین

Last updated:
This website copyright © Pace News Ltd 2001-2024. Reproduction in whole or in part in any medium without prior written permission strictly prohibited.